ВИП клиентите на каталога публикуват обяви безплатно

Продуктов КАТАЛОГ (ЗНАЦИ по охрана на труда - ЗБУТ)

Изтеглете: Продуктов КАТАЛОГ ver.2.1 (ноември 2015)

В каталога от 87 страници са представени 331 знака - пиктограми.

Четири ценови категории за всеки артикул (според количеството).

Изработват се в различни размери, а според вида на изделията са разделени, както следва:

• Самозалепващо PVC фолио (СТИКЕР): експлоатация 3 години на външни условия;
• Самозалепващо PVC фолио + защитен ламинат (СТИКЕР): експлоатация 5-6 години на външни условия;
• PVC табела + PVC фолио: експлоатация 3 години на външни условия;
• PVC табела + PVC фолио + защитен ламинат: експлоатация 5-6 години на външни условия.

Знаците описани в НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, са съобразени с нейните изисквания. За останалите знаци/символи сме се доверили на международния стандарт ISO7010:2011.
Произвежданите знаци са подходящи за ВЪНШНО и вътрешно приложение.


От 05.11.2015 до 05.11.2025
Хера адвертайзинг ООД

Хера адвертайзинг ООД

Русе, 7000,
ул. Княжеска 11
Тел.: 082/ 820 123
Тел.: 082/ 593 222
Тел.: 082/ 593 666

office@hera-adv.bg
http://www.hera-adv.bg

Още оферти от Хера адвертайзинг ООД
Информация за фирмата в Полиграфия Инфо